Проекти, реализирани с апаратура на Allen-Bradley • Система за мониторинг, управление и контрол на оборудването в Хранилище за отпадно гориво в АЕЦ “Козлодуй”;
 • Реконструкция и модернизация на багери в ТЕЦ “Марица Изток 2”, ТЕЦ “Марица Изток 3”,
  ТЕЦ “Марица 3”, Димитровград;
 • Цялостна реконструкция на насипообразувател Аs12500 в Мини “Марица Изток”;
 • Експериментално дистанционно управление на електровоз EL-2 в Мини “Марица Изток”, рудник Трояново-Север;
 • Визуализация и управление на процеса на производство на стомана в кислороден конвертор в Металургичен комбинат Кремиковци;
 • Система за управление процеса на пълнене и теглене на содовози и контейнери от силози „А” и „С” в САЛС Девня;
 • Управление и мониторинг на работата на сегментни затвори и дренажни помпи на язовир Кърджали;
 • СУ на технологични линии в Кока-Кола HBC България АД, обекти гр.Търговище и гр.Костинброд;
 • СУ на преса за екструзия на алуминиеви профили в СТИЛМЕТ АД;
 • Проектиране и изграждане на индустриална мрежа за връзка между контролери на Allen-Bradley в СТИЛМЕТ АД;
 • Система за управление на пречиствателна станция за отпадни води в АМИЛУМ България;
 • Система за управление на цех водоподготовка в АМИЛУМ България, гр.Разград;
 • Автоматизирана система за управление на цех "Пълначно сиропи" в АМИЛУМ България, гр.Разград;
 • Ел. табла и въвеждане в експлоатация на Машини за дозиране и пълнене в цех "Сухо пълначно" в АМИЛУМ България гр.Разград;
 • Разработка и внедряване на Система за дозиране и пълнене на глутен (Fiber Storage) в АМИЛУМ България ЕАД гр.Разград;
 • Честотни задвижвания 6kV в Топлофикация София, Пловдив и Варна;
 • Управление на система за рязане и обработка на профили чрез синхронизация в ЗММ "Победа" АД гр.Сливен;
   [назад]