Събития в страната:


Ежегоден семинар на РОТЕК
за представяне на нови продукти на
Rockwell Automation

БОРОВЕЦ'2016
Ежегодният технически семинар на Rockwell Automation и РОТЕК за 2016 година на тема:
„Новости в продуктите и услугите за индустриална автоматизация през 2017 г.“ се проведе от 5 до 9 ноември 2016 година в комплекс Боровец.
Водещи специалисти на Rockwell Automation CSEE и Ротек ООД представиха обстойно новостите в производствената гама за периода 2016-2017 година и възможностите за указване на специализирана техническа помощ за клиенти и потребители на услуги в нашия регион.
Интересът към семинара тази година беше много голям, като това се дължи както на увеличеното потребление на висококачествени продукти за индустриална автоматизация предлагани от РОТЕК като официален дистрибутор на Rockwell Automation за България, така и на добрата организация на семинара - съчетаване на полезни презентации, демо оборудване с най-нова апаратура, актуална каталожна информация и прекрасни условия за почивка сред спокойствието на вековна борова гора в курорта Боровец.
По традиция дългогодишни клиенти на РОТЕК представиха свои успешни интересни проекти за 2016 година за мигриране на цялостна система за управление и нов софтуерен продукт за генериране на отчети - FactoryDataView.
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Peter Kacz - Commercial engineer IA Rockwell Automation
ControlLogix Portfolio and Studio 5000 Logix Designer
News in Visualisation - FTView SE, PV5500 and Studio5000 View Designer
Micro800 PLC Family and CCW Rel.9

Радко Стойчев - Управител на РОТЕК
CompactLogix 5370/ 5380 Family and Input/Output Portfolio
Sensor Products Overview
Safety Products and Solutions

Милен Милев - Управител на РОТЕК
New in PowerFlex LV&MV AC Drive
Integrated Motion on EtherNet/IP

Дойчин Дочев - Composlate
FactoryDataView - Historian and Reporting software

Диан Вълчев - Верея Електроникс ООД
Migration from PLC5 to ControlLogix system